Navigatie - Western Antiques Arms and Books

Livres

Détails

BELGEN IN HET HABSBURGSE LEGER

Auteur: Colson & Lierneux
N° référence: 2567
Editeur: VERLAG MILITARIA
Langue: N
ISBN: 9783903341128
Prix TVA incl.: 90 Euro Tip Tip

 De herinnering aan de Belgen in het Oostenrijkse Habsburgse leger in de 18e eeuw lijkt volledig verloren te zijn gegaan. Hun reputatie was echter zeer groot en ze telden zeventien veldmaarschalken en een vijftigtal generaals. De Belgische eenheden waren als zodanig geïdentificeerd: ze werden “Waalse” eenheden genoemd, gerekruteerd in “de Nederlanden”. Vijf infanterieregimenten, vrijkorpsen, een cavalerieregiment, artillerie en ingenieurs vormden het embryo van een compleet nationaal leger. Deze eenheden onderscheidden zich tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) tegen de Pruisen van Frederik II. De Oostenrijkse overwinningen in onder andere Kolin, Hochkirch, Domstadtl en Adelsbach zijn voor een groot deel aan hen te danken. Tegenover Revolutionair Frankrijk waren de “nationale regimenten” – zoals ze in de Oostenrijkse Nederlanden werden genoemd – onder andere actief in Neerwinden, Valenciennes, Fleurus, Würzburg, Stockach, Trebbia en Marengo. Hun waarde en professionaliteit worden niet enkel door de verheerlijkende geschiedschrijving van de 19e eeuw bevestigd, ook archieven en getuigenissen van hun tegenstanders gaan in die zin. Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in Brussel beschikt echter over een groot aantal materiële, gedrukte en handgeschreven getuigenissen uit deze periode: in dit boek komen ze allemaal aan bod. De Belgische kastelen, en in de eerste plaats dat van Beloeil, hebben toestemming gegeven voor de reproductie van hun familieschatten: portretten, kleurengevechten, wapens, uitrusting en uniformen. Dit boek is een ware catalogus van verzamelobjecten en de meest complete picturale opsomming van het machtige Habsburgse leger in de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Excellent! H/C. 416p.
Connecter d'abord, pour commander des livres.
Pas encore un compte, registrer ici.

lijn

Back     Print